Giới thiệu

ColorWorld Web Design là một công ty thiết kế đồ họa chuyên về tạo đồ họa cho cả Web và các mục đích in. Một số mặt hàng chúng tôi cung cấp thiết kế bao gồm:

Trang web
Email vụ nổ và bản tin
Quảng cáo
Brochures
Tờ rơi
Các chương trình sân khấu
Phiếu giảm giá
Thiệp chúc mừng
Danh thiếp
Giấy tiêu đề
Thiết kế bìa cho giấy tờ trường học
Trang web lớp học
Trang web của gia đình / trẻ em
Nếu bạn không nhìn thấy những gì bạn đang tìm kiếm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc trên một
Giải pháp với nhau!

(Xin lưu ý rằng hình ảnh gửi cho chúng tôi để được sử dụng cho Web có thể ở 72 dpi. Hình ảnh để in cần phải cao hơn – thường là 300 dpi)